• Home
  • |
  • Đất ONT Là Gì? Quy Định Mới Nhất Về Đất ONT

Đất ONT Là Gì? Quy Định Mới Nhất Về Đất ONT

Đất đai trên bản đồ địa chính được thể hiện bằng những ký hiệu riêng được quy định rõ ràng trong Luật Đất đai của Nhà nước Việt Nam để dễ dàng phân biệt và quản lý. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được ý nghĩa của các ký hiệu này. Vậy đất ONT là gì?

Cùng Datnenvenbien tham khảo bài tổng hợp sau đây.

đất ont là gì giới thiệu

Tìm hiểu đất ONT là gì

Trước khi đưa ra lời giải đáp, Datnenvenbien xin phép cung cấp một số thông tin về hệ thống đất đai Việt Nam.

Theo Điều 10 – Luật Đất đai 2013, dựa theo mục đích sử dụng, đất dai Việt Nam được chia thành 3 nhóm:

  • Đất nông nghiệp
  • Đất phi nông nghiệp
  • Đất chưa sử dụng: đất chưa được xác định sử dụng vào mục đích nào.

Vây đất ONT là gì và thuộc nhóm đất nào? Căn cứ Phụ lục Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, ONT là ký hiệu của đất ở tại nông thôn, và thuộc nhóm đất phi nông nghiệp.

Nói cách khác, ONT là đất ở thuộc phạm vi quản lý của xã. Tuy nhiên. phần đất ở trên các khu đô thị mới, vẫn đang thuộc sự quản lý của xã nhưng đã thực hiện phát triển theo quy hoạch phát triển quận, thành phố, thị xã, thị trấn, thì không phải đất ONT.

Đất ở nông thôn ONT được các cá nhân/hộ gia đình sử dụng bao gồm:

Đất ở nông thôn để xây dựng nhà ở.

Đất nông thôn để xây dựng công trình khác phục vụ cho đời sống.

Đất làm vườn, xây ao trong phạm vi thửa đất khu dân cư nông thôn.

Xác định mục đích sử dụng đất ONT là gì

Muc đích sử dụng của đất đai là điều rất quan trọng bên cạnh các quy định của loại đất, nhưng không phải ai cũng hiểu điều này. Nhiều đối tượng vô tình, hoặc cố ý, bỏ qua tìm hiểu mục đích sử dụng đất, tự ý sử dụng đất trái mục đích dẫn đến hậu quả không lường về pháp lý.

Vì vậy, ta cần xác định mục đích sử dụng của đất ONT là gì để tránh vi phạm.

Đất ONT được quy định trong Điều 143, Luật Đất đai 2013, cho phép cá nhân/hộ gia đình/chủ sở hữu dùng để xây dựng công trình nhà ở, các công trình được xây dựng với mục đích phục vụ đời sống, làm vườn, đào ao gắn liền với công trình nhà ở tại khu vực nông thôn.

Mục đích sử dụng đất ONT cần phải phù hợp với quy hoạch sử dụng, quy hoạch khu dân cư tại nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền thông qua.

Đất ở nông thôn ONT được phép sử dụng làm đất nhà ở tại khu vực nông thôn, và không được sử dụng vào mục đích khác. 

Trường hợp muốn kết hợp mục đích sử dụng, cả làm nhà ở và kinh doanh, thì cần phải thống kê và khai báo rõ mục đích sử dụng đất chính là xây dựng nhà ở và kèm theo mục đích phụ là kinh doanh, sản xuất phi nông nghiệp.

Như vậy, đất ONT là đất ở nông thôn được sử dụng để xây nhà ở cho các cá nhân/hộ gia đình. Vậy loại đất ở nông thôn này có gì khác với đất thổ cư?

Phân biệt đất ở nông thôn (ONT) với đất thổ cư

Đất ONT và đất thổ cư là 2 khái niệm khác nhau, nhưng nhiều người khi mới tìm hiểu về đất ONT, nếu không cẩn thận để ý thì thường sẽ dễ bị nhầm lẫn, cho rằng đất ONT và đất thổ cư là một.

Như đã đề cập, đất ONT là đất ở, chỉ thuộc khu vực nông thôn, dùng để xây dựng công trình nhà ở, công trình phục vụ đời sống, ao, vườn… trên cùng mảnh đất ở xây nhà.

đất ont là gì phân biệt đất ont với thổ cư

Trong khi đó, “đất thổ cư” là khái niệm chung dùng để thể hiện đất ở tại cả khu vực thành thị (ODT) lẫn khu vực nông thôn (ONT). Tức là, nếu một mảnh đất ở thành thị hay nông thôn đủ điều kiện và được cơ quan có thẩm quyết công nhận và phê duyệt cho phép xây nhà ở cho cá nhân/hộ gia đình, thì đó là “đất thổ cư”.

Chủ sở hữu đất thổ cư sẽ được cấp và nắm giữ sổ đỏ để sử dụng, mua bán, nhượng quyền hoặc thừa kế theo nhu cầu.

Trong quá trình sử dụng đất, ngoài xác định mục đích sử dụng của đất ONT thì việc nắm rõ về các quy định hiện hành của loại đất này cũng là điều tất yếu. Cùng tìm hiểu các quy định của đất ONT là gì ở phần kế!

Quy định về đất ONT cần lưu ý

Mỗi loại đất không chỉ có ký hiệu riêng tương ứng với những đặc điểm của đất, mà còn có những quy định sử dụng khác nhau.

Sau đây là một số quy định cơ bản về đất ONT.

Hạn mức giao đất

Hạn mức giao đất là diện tích đất tối đa mà cơ quan có thẩm quyền giao và chuyển nhượng hợp pháp cho cá nhân/hộ gia đình sử dụng. Vậy hạn mức giao đất ONT là gì?

Hạn mức đất ở nông thôn không chỉ phụ thuộc vào quỹ đất mà địa phương quản lý, mà còn phụ thuộc nhiều vào sự quy hoạch phát triển tại nông thôn. Căn cứ vào những điều này, cơ quan có thầm quyền tại địa phương sẽ định ra hạn mức giao đất cho mỗi cá nhâ/hộ gia đình.

Diện tích tối thiểu tách thửa đất ONT phải phù hợp điều kiện, tập quán sinh hoạt và sản xuất tại địa phương.

Thời hạn sử dụng đất

Thời hạn sử dụng của mỗi loại đất được quy định không giống nhau. Căn cứ vào Điều 125, Luật Đất đai 2013, đất ở được cá nhân/hộ gia đình sử dụng, như đất ONT, là loại đất có thời hạn sử dụng lâu dài.

Điều này có nghĩa là đất ONT cũng có thời hạn những không được xác định cụ thể vào thời gian nào mà phải phụ thuộc vào quy định và định hướng quy hoạch của địa phương cấp đất.

Trong trường hợp đất ONT cần được sử dụng với mục đích quốc phòng, an ninh… theo chỉ thị của Nhà nước, khu dân cư trên đất ONT sẽ được giải tỏa, và các cá nhân/hộ gia đình sẽ được đền bù theo quy định.

Kế hoạch phân bổ đất

Kế hoạch phân bổ và sử dụng đất ONT phải có sự đồng bộ với quy hoạch công trình công cộng, công trình sự nghiệp. Quy trình phân bổ và sử dụng này cần đảm bảo theo hướng hiện đại hóa nông thôn, nhân dân được sinh sống và công tác sản xuất trong môi trường vệ sinh sạch đẹp.đất ont là gì quy định đất

Hạn chế mở rộng khu dân cư sang phần đất nông nghiệp

Đất nông nghiệp là đất chuyên dụng để canh tác, chăn nuôi, trồng cây nông nghiệp, phục vụ cho công tác sản xuất nông nghiệp của người dân, và không được sử dụng cho mục đích xây dựng nhà ở cho các cá nhân/hộ gia đình. 

Tuy nhiên, hiện nay, nhiều người dân đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà, thu hẹp quỹ đất nông nghiệp của địa phương.

Vì vậy, nhà nước đã đưa ra chính sách tận dụng phần đất có sẵn trong khu vực dân cư nông thôn làm đất ở cho người dân nông thôn, hạn chế để tình trạng mở rộng lấn khu dân cư trên khu đất canh tác nông nghiệp tiếp tục xảy ra.

Giải đáp một số câu hỏi về đất ONT

Khi nhắc đến đất ONT, chắc hẳn vẫn còn tồn tại rất nhiều những câu hỏi khác nhau về loại đất này. Cùng Datnenvenbien giải đáp một số câu hỏi thường gặp nhất về đất ONT.

Có được đền bù sau khi đất ONT bị thu hồi không?

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 75 Luật Đất đai 2013, để được bồi thường khi Nhà nước thu hồi và giải tỏa đất vì mục đích an ninh, quốc phòng, vì lợi ích chung của nhân dân… đất phải có đủ điều kiện:

  • Là đất có thời gian lâu dài, không phải đất thuê.
  • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng và sở hữu nhà đất à các tài sản khác gắn với nhà đất, hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa được cấp.

Như vậy, nếu đất ONT đang được hộ gia đình/cá nhân sử dụng và được Nhà nước công nhận quyền sở hữ và sử dụng thì khi giải tỏa sẽ được Nhà nước bồi thường theo quy định.

Dựa theo Điều 79, Luật Đất đai 2013, việc đền bù đất ở ONT cho cá nhân/hộ gia đình đã đáp ứng đủ điều kiện ở Điều 75 được quy định như sau:

  • Cá nhân/hộ gia đình không có nhà ở, đất ở khác trong địa bàn có đất vừa thu hồi: được bồi thường bằng đất hoặc nhà ở, hoặc bồi thường bằng tiền nếu không muốn nhận bồi thường bằng đất hoặc nhà ở.
  • Cá nhân/hộ gia đình có nhà ở, đất ở khác trong địa bàn có đất vừa thu hồi: được bồi thường bằng tiền. Địa phương có thể xem xét điều kiện quỹ đất, nếu được thì có thể bồi thường dất ở.

Trường hợp, cá nhân/hộ gia đình không đủ điều kiện được bồi thường mà không có chỗ ở khác thì Nhà nước sẽ bán, cho thuê nhà và đất.

Đất ở nông thôn (ONT) và đất nông nghiệp có gì khác nhau?

Không ít người nhầm tưởng rằng đất ở nông thôn có liên quan đến đất nông nghiệp và ngược lại. Tuy nhiên, khái niệm về đất ở nông thôn và đất nông nghiệp là hoàn toàn khác nhau.

đất ont là gì khác đất nông nghiệp

Trong khi đất ở nông thôn ONT là loại đất phi nông nghiệp, là đất được sử dụng để làm nhà ở, xây công trình phục vụ nhu cầu đời sống, ao, vườn… thì đất nông nghiệp là loại đất chỉ chuyên dụng để canh tác, chăn nuôi, trồng rừng…

Đất nông nghiệp được chia ra nhiều nhóm đất nhỏ, như: đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng, đất làm muối… là tài liệu lao động phục vụ mục đích công tác sản xuất nông nghiệp.

Khác với đất ở nông thôn ONT, đất nông nghiệp không được sử dụng với mục đích xây nhà hay các công trình phục vụ đời sống. Nếu muốn sử dụng đất nông nghiệp với mục đích khác mục đích sản xuất nông nghiệp, thì cần phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng và phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tóm lại, đất ở nông thôn ONT khác đất nông nghiệp ở mục đích sử dụng của đất, đất ONT được dùng để xây nhà ở, còn đất nông nghiệp thì không.

Lời kết

Như vậy, bài viết trên của Datnenvenbien đã cung cấp một số thông tin hữu ích xoay quanh câu hỏi “đất ONT là gì?”. Tóm lại, đất ONT thuộc nhóm đất phi nông nghiệp và là đất ở nông thôn được Nhà nước cho phép cá nhân/hộ gia đình xây nhà ở. 

Hy vọng bài viết này đã giúp quý khách phần nào hiểu hơn những quy định pháp lý hiện hành cơ bản của đất ONT cũng như các mục đích sử dụng của đất để tránh những tình huống vi phạm không mong muốn trong quá trình sử dụng.

Hãy theo dõi Datnenvungven để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích về bất động sản!

Ô Nhiễm Đất Là Gì? Vấn Nạn Ô Nhiễm Đất Hiện Nay

Đất quy hoạch là gì? Thông tin cần biết về đất quy hoạch

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

bài viết liên quan

Hoanggiangnguyen.com-Nơi cung cấp thiết bị đèn tốt nhất hiện nay

Hoanggiangnguyen.com-Nơi cung cấp thiết bị đèn tốt nhất hiện nay

Vansunhuy.net – Nơi xem bói tử vi và phong thủy chính xác nhất

Vansunhuy.net – Nơi xem bói tử vi và phong thủy chính xác nhất

Sathoangcung.com-nơi cung cấp sắt mỹ nghệ tốt nhất

Sathoangcung.com-nơi cung cấp sắt mỹ nghệ tốt nhất

Nghemoigioi.vn – Nơi cung cấp dịch vụ bất động sản tốt nhất

Nghemoigioi.vn – Nơi cung cấp dịch vụ bất động sản tốt nhất
>